Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Nytt operativt regelverk för privatflygare

Publicerad: 1 mars, 2016 av Hans Pålsson

2012 trädde ett nytt operativt regelverk, (EU) nr 965/2012 ikraft och kompletteras löpande. De nya EU-reglerna ska helt ersätta de nuvarande nationella reglerna och Sverige har valt en treårig genomförandefas, vilket betyder att vi får en successiv övergång till EU-regelverket, som då ska följas fullt ut senast den 25 augusti 2016.

Privatflygare har länge haft nationella regler att förhålla sig till, i form av Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) som successivt omarbetats till Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS) och Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Nu har Transportstyrelsen gått ut med ytterligare information om hur regelverket ser ut, då det i slutet av sommaren ska vara helt infört. Du hittar TS information via denna länk (PDF). TS kommer under året att hålla flera informationstillfällen vilka annonseras på deras webbplats.