Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

TS föreslår borttaget krav på tillsatsvikt

Publicerad: 15 april, 2016 av Hans Pålsson

Detta och en hel del nyheter som är av vikt föreslås i Transportstyrelsens ”Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmateriel (materielbestämmelser)”. Regelförändringarna är tänkta att uppdatera regelverket till en mer modern standard och förenkla för piloter och flygplansägare. KSAK har varit med i arbetet att ta fram en del av bestämmelserna. Bland annat kan nämnas att flygplansägare själva kan förlänga flygtillstånd och reglerna för beräkning av massa och balans har förenklats. Svar på remissen ska lämnas till TS senast den 1 maj, och du hittar remissen på Transportstyrelsens webbplats.

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint