Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Nya regler för UL-flyg

Publicerad: 21 juni, 2016 av Hans Pålsson

Transportstyrelsen har nu publicerat kommande regler gällande underhåll, flygtillstånd med mera för ultralätt flyg. Bland nyheter märks främst att max tillåten startvikt för gyrokoptrar nu är 560 kg, vilket ligger helt i linje med de begränsningar som sätts av EASAs reglemente. För UL-flygplan klass B tas kravet på 175 kg tillsatsvikt bort. Även regler för beräkning av massa & balans samt förlängning av flygtillstånd förändras. Du hittar föreskrifterna TSFS 2016:40, 41, 42 och 43 på Transportstyrelsens webbplats. Reglerna gäller från den 1 juli.