Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Signerat: Behövs ett svenskt bokstaveringsalfabet?

Publicerad: 7 september, 2016 av Hans Pålsson

Sedan urminnes tider, eller i alla fall sedan långt innan jag tog flygcert 2007, har Sverige tillämpat ett svenskt bokstaveringsalfabet för radiotelefoni. Adam Bertil Cesar… får man som flygelev nöta in och det som fastnar först är beteckningen på det egna flygplanet. Ibland är det nästan det enda som fastnar. Inte helt ovanligt är att man i diverse flygplan ser skyltar i cockpit med flygplanets beteckning utskriven, oftast på svenska.

När man som skåning väljer att flyga mer än trettio minuter söderut befinner man sig snart i det luftrum där man måste tillämpa den andra delen av radioutbildningen, den som inte var lika lätt att nöta in som den första. Engelska. En av de kanske främsta anledningarna till att svenska piloter inte flyger utomlands är att man är osäker på sin förmåga att hantera radiokommunikationen. Nu är det ju som så att vi svenskar i gemen är bra mycket bättre på att prata engelska än många av våra grannländer. Tyskarna är uppfödda med dubbad TV, danskarna har en förmåga att uttala alla språk med dansk accent. Men en sak har de gemensamt – de bokstaverar med det internationella alfabetet. Tyska flygplansbeteckningar börjar med Delta, danska med Oscar Yankee oavsett var de än flyger eller vilket språk de kommunicerar på.

Nu kan det vara så att danskar och tyskar våndas lika mycket som svenskar för att flyga över landsgränserna, men det är inte det ovetenskapliga intryck som jag har fått. Ett stort hinder slipper de, att fundera på vilken callsign de har. Är det inte hög tid att vi även i Sverige överger vår nationella särprägel och enbart tillämpar internationell bokstavering?

/Hans Pålsson
UL-pilot, Styrelseledamot KSAK/Motorflygförbundet