Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

”Lättare” tillgång till EASA-regler

Publicerad: 1 mars, 2017 av Hans Pålsson

EASA har publicerat regler i ett nytt format som man har valt att kalla Easy Access Rules. Reglerna publiceras i ett konsoliderat dokument som innehåller ”IR, AMC och GM”. Regler som gäller GA-flyg är färgmarkerat i lila. Så nu slipper man bläddra mellan en mängd olika dokument. Reglerna som sådana är ju knappast lättare att tolka för det, men vi flygare får väl applådera ansatsen och hoppas på ytterligare förenkling. Du hittar denna publikation på EASA:s webbplats.