Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Enmotor-OPS godkända i EU

Publicerad: 12 mars, 2017 av Hans Pålsson

Kommersiell flygning med enmotoriga turboprop-flygplan har nu blivit godkänt inom EASA. Detta efter flera års påtryckningar från branschen. Som några av er säkert känner till så har det funnits företag i Norden som har flugit enmotor-flygplan, t.ex. Cessna Caravan, men detta har varit genom ett undantag och passagerarflygningar har inte varit tillåtna, endast frakt.

Det senaste året har förslaget från EASA, en så kallad Opinion, varit publicerad på deras hemsida och väntat på beslut i EU-Kommissionen. Beslutet är egentligen inte något revolutionerande utan snarare en anpassning till ICAOs regelverk som sedan länge tillåtit den här typen av flygningar, även med passagerare. T.ex. har man i USA, Australien och Nya Zeeland länge, och med god säkerhet, använt Cessna Caravan och Pilatus PC-12 under många år.

EASA har länge vägrat men till slut blev statistiken överväldigande och omöjlig att stå emot, de här turboprop-motorerna är helt enkelt så otroligt pålitliga att det inte längre går att hålla dem borta från passagerartrafik. I flera fall har det visat sig att flygsäkerheten är lika hög, eller liknande, som ett flygplan i samma klass med två motorer.

Så är det bara att börja flyga nu då för alla som har en turbinmotor?

Nej, självklart inte. Det ska givetvis ske under ett tillstånd (AOC) och det är heller inte alla flygplanstyper som får flyga. Flygplanet måste ha bevisat sin pålitlighet med den motorn. I nuläget verkar det endast vara tre flygplanstyper som gjort det, Pilatus PC-12, Cessna 208 Caravan och Socata-Daher TBM. Kriterierna är att flygplanet ska understiga en olycksfaktor om 4 dödsfall per 1 miljon flygtimmar. Då ska också tilläggas att det endast är olyckor relaterade till motorn och dess närmaste komponenter som räknas. Det är svårt att uppskatta en liknande siffra för den typ av flygning som vi bedriver med kolvmotorflygplan men studier från USA tyder på att vi har ungefär 8 dödsfall per 1 miljon flygtimmar som är relaterat till motor/underhåll. Hälften så säkert eller dubbelt så farligt beroende på hur man ser det.

KSAK bedömer att den här regeländringen kommer att skapa bättre förutsättningar för att driva mindre flyglinjer och taxiflyg som är viktigt för vårt avlånga land. De här flygplanen förväntas även undslippa flygskatten som kan komma att drabba flygplan med plats för fler än 10 passagerare i Sverige. En motor är alltid billigare att operera än två och vi hoppas att det skapar tillgänglighet i vårt avlånga land och hjälper oss att hålla våra flygplatser öppna.