Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Bli UL-flyglärare 2018!

Publicerad: 8 november, 2017 av Hans Pålsson

KSAK Motorflygförbund driver Sveriges UL-flygskola genom anslutna klubbar. På flera håll i landet behövs ytterligare UL-flyglärare för att kunna möta tillströmningen av elever. Det finns ett uppdämt behov i alla tre klasserna, UL-A, UL-B och UL gyrokopter. Vi söker därför aspiranter till 2018 års flyginstruktörskurs (FIK) UL. Utbildningen sker i internatform på Ålleberg under tiden 5 – 20 maj 2018.

För dig som vill delta gäller följande;

  • Du ska ha minst 200 motorflygtimmar, varav minst 50 i UL-flygmaskiner av den klass du avser skola (A, B eller gyrokopter).
  • Du får väga max 85 kg
  • Du skaffar intyg från klubben där du vill verka, att man har behov av lärare och att du bedöms vara lämpad
  • Du gör en PC för en UL-kontrollant.

Skriv sedan en ansökan i form av ett vanligt brev där du berättar varför du vill bli flyglärare. Bifoga ditt CV (men inga skolbetyg) och en sammanställning över din flygerfarenhet. Skicka allt till oss före januari månads utgång 2018. Kan vi godkänna din ansökan, kommer du att kallas till uttagningstest i Stockholm. Du kommer bland annat att få visa prov på dina kunskaper i de flygteoretiska ämnena, så kom väl påläst!

Kursavgiften är 45000 kronor inklusive mat, boende och flygning.

Välkommen med din ansökan till  Håkan Ahlström, skolchef UL, KSAK-M, Haukadalsgatan 10, 164 40 Kista. 08-764 60 98.

PPL och segelflyglärare välkomnas!

PPL-FI som önskar bli UL- instruktör börjar med att skaffa UL-bilaga till sitt certifikat. Med minst tio aktuella UL-timmar i flygdagboken kan du därefter bli utcheckad av KSAK-M chefsinstruktör UL. Segelflyglärare med TMG-behörighet behöver, utöver UL-certifikat, komplettera vissa teorikunskaper. Prov ska avläggas i ämnena Luftfartssystemet och Flygoperativa Procedurer samt Färdplanering.