Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Statusrapport för DTO

Publicerad: 10 november, 2017 av Hans Pålsson

Många är vi som väntar på DTO-skolan (Declared Training Organisation) och vi har länge blivit meddelade att ”det är på gång”. Nu har vi för första gången på länge något konkret att meddela i processen.

I slutet av oktober hölls ett möte i Bryssel för att bl.a. diskutera och rösta om DTO. Regeltexten för DTO har fått några förändringar, vi har inte sett exakt vilka det är men förväntar oss inga större skillnader för oss som brukare från det ursprungliga förslaget.

  •  Förslaget om DTO har, i sin helhet, röstats igenom till allmänflygets favör
  •  Troligtvis kan vi inte starta DTO-skolor innan 8e april 2018, kl 00:01
  •  RF kan komma att leva kvar i en övergångsperiod, dock inte längre än 8e april 2019
  •  Vi kommer inte att bli tvingade till att bli ATO
  •  KSAKs mallar kommer vara klara i tid och läggas ut på www.ksak.se, vi återkommer om det
  •  Transportstyrelsen ser mycket positivt på framtagandet av mallarna vilket kommer underlätta övergången för både oss brukare och Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är proaktiva i frågan, arbetar för lättnader i allmänflyget och vill gärna se en implementering innan den 8e april. Men det är inte möjligt så länge EASA inte har publicerat DTO-regeln. Tyvärr är den processen enbart i händerna på EU och EASA. Det här hindrar såklart inte att flygskolorna börjar kika på mallarna under vintern så att allt är helt klart för övergången den 8e april 2018.

Kort om Annex II-flygplan i skolning: när DTO kommer innebär det också att fler behörigheter blir så kallade EASA-behörigheter. Så som läget är idag innebär det att man inte kan använda ett Annex II-flygplan för att utbilda till en EASA-behörighet. Alla intresseorganisationer och myndigheter(däribland Transportstyrelsen) tycker att detta är helt fel och vill förändra det. Utbildning till sjö-, ava- och bogser-behörighet kommer bli starkt lidande om detta inte möjliggörs. EASA håller just nu emot men påtryckningen är stor från många medlemsländer och organisationer. Vi hoppas på att kunna återkomma med mer info om detta framöver.

Mer information om DTO och skolverksamhet kommer att hållas framför allt på RF-mötet hos Transportstyrelseni Norrköping den 2e december men även på våra regionmöten. Glöm inte att anmäla dig dit om du är utbildningsansvarig.

Kommande regionmöten: Södra regionen är på Malmö Sturup flygplats lördag den 11 november och Östra regionen på Linköpings FK lördag den 9 december.

Har du fler frågor om DTO, skicka dem till Niklas Larsson.