Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Radiobyte på UL – godkänt eller icke godkänt?

Publicerad: 17 november, 2017 av Hans Pålsson

När kravet på 8.33 kHz radioutrustning i flygplan står för dörren är det många som vill byta utrustning i sina flygplan. Precis som mycket annat inom privatflyget är detta omgärdat av en hel del regler, som ibland inte är helt självklara. KSAK-M bad Transportstyrelsen om ett klargörande rörande UL/Annex II-flygplan och svaret blev entydigt – radioutrustning som används i svenskt luftrum ska vara godkänd enligt EASAs bestämmelser.

Hur kan detta göras tydligare? Jo, Transportstyrelsens föreskrift 2012:89 gäller flygplan som inte regleras av EASAs regler. Detta inkluderar alla ultralätta flygplan. Föreskriften är väldigt tydlig med att radioutrustning som kommunicerar på frekvenser avsedda för luftfart ska vara godkänd enligt EASAs regler – ordagrant står det ”Radioutrustning som arbetar inom frekvensband avsedd för luftfart ska vara godkänd enligt bilaga, Del 21, till förordning (EG) nr 1702/2003 […] för att få installeras i ett luftfartyg”.

En förenklad tolkning av EASAs lagtext är att radioutrusning ska vara godkänd (certifierad eller ”överensstämmande med”, compliance) enligt ETSO eller TSO. Bo Eriksson på Transportstyrelsen avslutar sitt meddelande till KSAK-M med orden ”I annat fall måste den sökande utöver själva installationen även visa radions prestanda gentemot ETSO/TSO-kraven, något som är svårt om man inte konstruerat radion”.

Tänk på det när du väljer radio till ditt ultralätta eller Annex II-flygplan. Vi som flyger UL pratar på samma frekvenser med samma människor som alla andra flygplan, varför det är svårt att hävda någon form av undantag just i detta fall.