Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Intensifierad dialog avseende maxvikt av UL

Publicerad: 22 november, 2017 av Lars-Christer Andersson

KSAK för dialog med Transportstyrelsen, Europeiska myndigheter och Nordiska flygorganisationer i fråga om att införa 600 kg maxvikt för UL-flygplan.

Bl. a. har Hans Pålsson, ledamot KSAK Motorflygförbundets styrelse, deltagit för Sveriges räkning i European Microlight Federations (EMF) möte i Vilnius i slutet av oktober, där frågan var högst på agendan. EMF har via Europe Air Sports varit en tung aktör för att påverka besluten i rätt riktning.

  • Efter att ha debatterats i många olika former & forum, har nu ett förslag tagits fram som högst troligt kommer att finnas med i kommande version av EASAs Grundförordning. En formulering i förordningen kommer att ge varje land möjlighet att nationellt reglera flygplan, helikoptrar och segelflygplan upp till 600 kg.
  • KSAK-M verkar och lobbar för att även Sverige ska anamma denna möjlighet och medge en högre maxvikt för UL.
  • Inga flygplan kommer automatiskt att få en högre startvikt. Det är upp till varje tillverkare att göra om sin typcertifiering med en högre maxvikt.
  • OBS att ingenting är ännu beslutat och allting kan ännu hända – men det är närmare ett besked än någonsin.

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint