Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

GS: Svenskt allmänflyg mår bättre än på länge!?

Publicerad: 15 februari, 2018 av Hans Pålsson

Nu har det gått några månader sen jag tillträdde som GS. Kan bara konstatera att Allmänflygsverige verkar må bra och har alla bästa förutsättningar för att få ett ökat flygande. Inspirerande är att se att Transportstyrelsen arbetar för lättnader i våra regelverk och är närvarande i dialogen om förbättringar och flygsäkerhet.

Under hösten har jag fått bekantat mig med många piloter, medlemmar och flygklubbar. Det har varit inspirerande och givande att få ta del av alla positiva aktiviteter som ni jobbar med i flygklubbarna. Spännande möten har genomförts med Södra, Västra och Östra regionen. Dessutom har vi genomfört Flyglärarseminarium och Motorflygschefskurs – våra viktigaste roller i en flygklubb.

Ni som inte äger era flygfält: fundera på hur ni kan förbättra er dialog med ägaren av flygplatsen. Oftast blir flygklubben och KSAK ’tvåa på bollen’ när flygplatsägaren tar beslutet att lägga ned eller inskränka flygplatsens tillgänglighet. Kan vi bli mer proaktiva än reaktiva i fråga kan vi på ett bättre sätt göra skillnad. Vänta inte med era kontakter, bygg upp en långsiktig relation för att skapa bättre möjligheter till bevarandet av våra flygplatser och flygfält.

2018 kommer att vara ett år med fokus på flygsäkerhet, samverkan och kommunikation. I vår hoppas vi att få träffa flygklubbarna och medlemmarna i Norra Norrland och Södra Norrlands regioner. Tack vare ditt stöd som medlem, hårt jobb av min företrädare, dynamisk styrelse och sist men inte minst nya medlemmar och piloter ser jag med tillförsikt på ett flygande år 2018.

Vännerna på kansliet ser fram emot ett spännande 2018!

Vi på kansliet

Robin Fjellström (tillträdande Teknisk Chef), Håkan, Ulla, Matti, Kia, Tomas och Lars-Christer

 

//Lars-Christer