Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Dags att deklarera för er Flygklubb?

Publicerad: 21 mars, 2018 av Lars-Christer Andersson

Dags att deklarera er förening?

Ideella föreningar ska deklarera varje år så länge föreningen har ett organisationsnummer hos skatteverket.

En ideell förening ska deklarera varje år, även om föreningen är vilande. Ni ska lämna Inkomstdeklaration 3. Ni kan ansöka om att bli befriade från att deklarera om ni inte har några inkomster som ska beskattas.

Ekonomiska föreningar ska lämna Inkomstdeklaration 2.

När ni ska lämna in deklarationen beror på vilket datum ert räkenskapsår slutar. Ert räkenskapsår står på deklarationens första sida. Vilket datum som gäller för er beror också på om ni skickar in bilagorna digitalt eller inte.

Sista dag att lämna in Inkomstdeklaration 3

Datum när räkenskapsåret slutar På papper Digitalt
31 januari, 28 februari, 31 mars, 30 april 1 november 1 december
31 maj, 30 juni 15 december 15 januari
31 juli, 31 augusti 1 mars 1 april
30 september, 31 oktober, 30 november, 31 december 1 juli 1 augusti

 

Om den sista dagen att lämna in deklarationen är en lördag eller söndag är det i stället första vardagen efter som gäller. Ni får deklarationen skickad till er i god tid innan det är dags att deklarera. Så skickar ni in deklarationen.

Ni kan skicka in bilagorna till inkomstdeklarationen på två sätt. Antingen på papper eller digitalt via tjänsten Filöverföring. Den första sidan på Inkomstdeklaration 3 skickar ni alltid in på papper eftersom den måste vara underskriven av en behörig firmatecknare. Adressen står på inkomstdeklarationens första sida.