Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Information om hur KSAK hanterar dina personuppgifter

Publicerad: 7 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

KSAK med våra organisationer är måna om att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

I första hand berörs du av ditt Medlemskap eller som Besiktningsman-, Flygplansägare, Flyglärare och/eller hyresgäst sv Siljan Airpark. Vi noterar följande uppgifter om dig, ditt namn, adress, telefonnummer, mail och i vissa fall personnummer.

Vi använder dina personuppgifter till att kunna sköta KSAK anslutna medlemmar, delegerad verksamhet av Transportstyreslen, UL-delegering och Tillståndsverksamhet för flygskolor och Flyglärarutbildning.

Dina uppgifter kommer in till oss i första hand genom ditt medlemskap i en flygklubb via klubbens egen registerhantering, per telefon eller mail. I de flest fall är det du själv som kontaktar oss via brev, telefon och/eller mejl.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Tiden vi sparar dina uppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för aktuellt ändamål. Som huvudregel sparar vi dina uppgifter så länge du tillhör någon av ovan kategorier. Så snart du har avsagt dig någon av ovan kategorier sparar vi dina uppgifter 12 månader därefter. För att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kund- och faktureringsuppgifter så länge som i lagen anges.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information och kontroll över dina egna personuppgifter. Du har rätt att få en kopia på de uppgifter vi behandlar som gäller dig, genom ett registerutdrag.
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:
I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor vänligen kontakta oss på telefon 08-764 60 90 eller via mail info@ksak.se

Säkerhetspolicy