Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Varför du bör färdplanera via LFV AROWeb

Publicerad: 23 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

VARFÖR DU BÖR FÄRDPLANERA VIA LFV AROWEB

  • Korrekt information
  • Uppföljning
  • Snabb hantering

Flight Planning Centre, FPC, är en del av LFV och hanterar alla färdplaner (FPL) som berör Sverige. Detta gäller både VFR och IFR, samt Y- och Z-färdplaner.

Vi skickar ut FPL till berörda parter vilket även ligger till grund för uppföljning om du landar på ett obemannat flygfält.

För att få tillgång till korrekta uppgifter före flygning bör du som privatflygare använda LFV AROWeb.

Här hittar du all relevant och aktuell information både vad gäller MET och AIS (AIP, NOTAM, SUP, öppethållningstider, restriktionsområden). Du kan göra din egen bulletin i EAD (den europeiska databasen) och även hämta AIP-information för hela Europa.

Din flygning garanteras uppföljning genom att FPL lämnas in via LFV AROWeb. Vi får då alla uppgifter som behövs vid ett eventuellt eftersök. Denna information, SPL i fält 19, följer inte med FPL vid utskick eller ut på radarbild utan tas fram ur vårt system vid behov.

LFV AROWeb ger dig snabb hantering av FPL och gör det enkelt för dig att återanvända en tidigare FPL genom kopiering ur arkivet. Använder du ett färdplaneringsprogram kan du lätt klistra in den föreslagna ATS-färdplanen i AROWeb-formuläret och sända in den till FPC för vidare utskick.

Systemet tillhandahåller även en testfunktion för IFR FPL där ett preliminärt godkännande från Eurocontrols testdatabas kan erhållas före insändandet till FPC.

Önskar din flygklubb eller flygskola en genomgång av AROWeb-systemet? Skicka ett meddelande via AROWeb, se fliken ”Kontakta oss” eller ring 0723-851 772 för bokning.

Samla ihop en grupp intresserade piloter och hör av er så ses vi på en genomgång!

Trevlig flygning önskar

LFV

FPC