Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Till dig som är ansvarig för flygplatsen – kontrollmätning av banan

Publicerad: 29 maj, 2018 av Lars-Christer Andersson

Nyligen har det publicerats två haverirapporter där fysiska dimensioner inte stämt överens med det som är publicerat i Svenska Flygfält.

Det ena haveriet skedde med en DA-40 vid Trosa/Troslanda flygfält. Vid haverikommissionens utredning har det visat sig att stråkets dimensioner inte överensstämt med verkligheten och med de gällande kraven på stråkbredd, banbredd, banlängd och stråkets bärighet. Flygplatsuppgifter i Svenska Flygfält har varit inkorrekt och banan rapporterad längre och bredare än i verkligheten.

Det andra haveriet skedde på Gnesta/Vängsö flygfält där en PA-28 kolliderade med en bil som passerade en väg som ligger innan ena tröskeln. I detta haveri belystes kravet på att räkna en väg som ett 4.8 meter högt hinder och flytta in tröskelmarkeringen en erforderlig längd för detta. I detta haveri har flygplatsuppgifter i Svenska Flygfält nära överensstämt med kraven. Däremot har den fysiska tröskelmarkeringen varit närmare vägen och inte stämt överens med det som skrivits i Svenska Flygfält.

I båda haverierna undvek alla inblandade allvarligare personskador.

Med anledning av dessa haverier samt rekommendationer från Statens haverikommission (SHK) vill vi att ni särskilt kontrollerar att kraven på hinderbegränsande ytor, stråk samt visuella hjälpmedel uppfylls.

Vidare vill vi även att ni ser över om bilvägar intill flygplatser utgör ett säkerhetsproblem och om riskerna kan minimeras genom fysiska anordningar på flygplatserna. Formellt är det befälhavaren som har det juridiska ansvaret att säkerhetsställa att fältet denne flyger till uppfyller kraven för flygplanstypen som brukas. Däremot är det flygplatsansvariges ansvar att informera ansvarig utgivare för Svenska Flygfält (och i förekommande fall produktionsansvarig för AIP) om ändringar som påverkar användbarheten av fältet.

Det är även flygplatsens ansvar att publicera korrekt och uppdaterad information och utforma flygplatsen enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte kräver godkännande (TSFS 2010:123).  Föreskriften finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida (följ länk: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_123k.pdf).

Vi hoppas att vi med detta brev därför väcker en tanke om vikten av att se över flygplatsens dimensioner, hinderbegränsande ytor, stråk samt visuella hjälpmedel.

Vi på Svenska Flygfält, KSAB och KSAK tillsammans med Transportstyrelsen stöttar er gärna med regeltolkning och vägledning i dessa frågor.

Med vänliga hälsningar

Lars- Christer Andersson, Generalsekreterare KSAK/KSAK-M, 076-131 46 46

Susan Fritz, VD KSAB, 076-618 71 90

Jörgen Andersson, Chef för sektionen för luftrum och flygplatser, Transportstyrelsen, 077-150 35 03