Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Nytt Basic Regulation ger bättre förutsättningar för allmänflyget!

Publicerad: 26 augusti, 2018 av Lars-Christer Andersson

Europaparlamentet har tillsammans med EU-rådet antagit en ny grundförordning Basic Regulation (nedan BR) för civil luftfart. Se HÄR

Den 22 augusti 2018 offentliggjordes EU:s nya grundläggande luftfartsförordning. Under de närmaste två åren kan allmänflyget förvänta sig bättre villkor. Bl.a. lättnader i regelverk, handhavande och ägande av flygplan då regelverket är blir mer allmänflyg- och flygsports vänligare än den tidigare.

Efter en fyraårig process har EU fått ett nytt ”luftfartstillstånd” som gäller för alla länder i EES. BR träder i kraft den 11 september i EU, medan introduktionen till svensk lag förväntas ta minst ett halvt år. Transportstyrelsen (nedan TS) arbetar nu med att harmonisera BR till våra svenska förhållanden där de flesta anpassningar i Sverige blir genom TSFS (Transportstyrelsens föreskrifter).

En av de viktigare förbättringspunkterna är att den nya förordningen medför att EASA föreslår förbättrade regler för allmänflyget inom alla områden som påverkar segmentet inom två år (artikel 140 nr. 3).

Startskottet för detta förbättringsarbete är EASAs kommande  säkerhetskonferens i början av november i Wien. Där kommer KSAK med övriga europeiska länders företrädare få möjlighet att diskutera ramarna kring BR med den europeiska luftfartsmyndigheten, EASA. Den nya grundförordningen är också mer öppen än den gamla, eftersom ett tidigare antal absoluta krav har avslagits.

Ökad vikt för UL, är ett fokusområde för KSAK för att säkerställa en mer realistisk ram för att uppnå nya UL vikter. I artikel 2.3 införs nu möjligheten för varje medlemsstat att öka UL på 472,5 kg (för tvåsitsflygplan som startar och landar på land för tvåvägs landning och landning) till 600 kg. Motsvarande gränsvärde för UL sjöflygplan ökar till 650 kg.

Följande steg behöver vara på plats innan ökningen av maxvikten kan ske i Sverige:

  1. TS behöver genomföra förordningarna och meddela EASA att de kommer att använda opt-out alternativet.
  2. TS behöver revidera ULs regelverk (Annex II) B 2-5, BSL D 4-8 och de nationella föreskrifterna för UL i TSFS.
  3. KSAK och TS behöver revidera säkerhetssystemet.

TS arbetar redan med punkt 3 på denna lista, och myndigheterna har fått förslag till översyn av UL föreskrifter.

När regelverket kommer att vara implementerat i Sverige är oklart. Men TS arbetar för att BR kommer att vara på plats första kvartalet nästa år. Alla signaler från myndigheterna visar att Sverige kommer att använda sig av ”opt-out”, men slutliga beslut är inte fattat.

Drones (Drönare) blir gemensamt reglerade. Ett område där EU får större kontroll är drönarsegmentet. EU-kommissionen har befogenhet att reglera obemannad luftfart, men det finns utrymme för att modellflygning fortsätter inom nationella gränser som tidigare.

Sedan i våras har KSAK och TS påbörjat samverkan kring UL 600kg och regelförändringar vid ett godkännande. Arbetet fortsätter under hösten och vi återkommer löpande med uppdateringar.

Med hälsningar från kansliet

Lars-Christer

076-131 46 46