Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Tomas Strandman om Sveriges krishanteringssystem

Publicerad: 3 december, 2018 av Maria Winkler

Tomas föreläste onsdag 28 november på Tekniska museum. Det var cirka 25 personer som var på plats på Tekniska museet och ännu fler som följde föredraget live här på KSAK.se samt på Facebook. Tomas pratade om hur räddningstjänsten fungerar och inte fungerar i Sverige. Han berättar på ett engagerat och ärligt sätt om både problematik som finns i dagens räddningsberedskap men också de delar som fungerar bra. Han berättar om sina erfarenheter från sommarens bränder och hur kontakten med myndigheten för samhällstjänst och beredskap (MSB) fungerar. Tomas lyfter fram vilka lärdomar räddningstjänsten tar med sig från i somras och då främst vad dem har lärt sig från sina utländska kollegor som hjälpte Sverige med släckningsarbetet från luften.

KSAK tackar Tomas för ett givande och ärligt föredrag och för en intressant avslutning på årets föredrag.

 

Tomas Strandman jobbar i Storstockholms brandförsvar på avdelningen analys och inriktning. Tomas tjänstgör som Räddningschef i beredskap i SSRC regionen (Storstockholms brandförsvar, Brandkåren Attunda, Uppsala län, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Norrtälje). Han har bland annat gjort en handfull utlandsmissioner med Försvarsmakten och varit civilanställd i FN. Tomas har även jobbat med återuppbyggnad av räddningstjänst och civilförsvar i Kosovo. Under skogsbranden i Västmanland 2014 var han utsedd av länsstyrelsen till ställföreträdande räddningsledare. Under sommarens bränder har han agerat räddningschef, stabschef och som liaison officer mot de italienska flygarna inom ramen för EU:s Host Nation Support.