Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Referat från DTO-möte i Norrköping den 8e december 2018

Publicerad: 13 december, 2018 av Maria Winkler

Lördagen den 8e december samlades ett 40-tal ansvariga för nuvarande och framtida DTOer för att få information om de nya reglerna. Föredragande från Transportstyrelsen var Daniel Wastesson och Marcus Oswaldson och mötet hölls i Arbetets Museum i Norrköping.

Först gick de igenom regelverket, mer eller mindre paragraf för paragraf, för att förtydliga de viktigaste bitarna. Det viktigaste vi fick med oss därifrån var:

  • Ni kan börja flyga inom ert DTO direkt efter att ni skickat in det till Transportstyrelsen, det gäller också alla förändringar man vill göra. T.ex. om ni vill lägga till en utbildning eller ett flygplan, deklarera och flyg. Ni är själva ansvariga.
  • Om ni vill ändra en deklaration så skickar ni in hela deklarationen på nytt med de ändringar ni gjort. Ni kan skriva i mailet vilka förändringar ni gjort.
  • Om ni inte flyger enligt träningsprogrammet, ändra det och deklarera om!
  • För att få vara utbildningsansvarig för LAPL och PPL så måste man vara FI utan restriktioner

 Annex I(tidigare Annex II)

Marcus Oswaldson drog det senaste angående användningen av Annex I(tidigare Annex II)-luftfartyg i skolverksamheten. Det pågår ett arbete och det är positivt, mer eller mindre alla medlemsländer är för och just nu sammanställer EASA ett förslag som ska röstas igenom i februari om allt går väl. Implementeringen har tre månader så förhoppningsvis har vi allt klart innan flygsäsongen börjar på riktigt. Till dess avrådde de från att deklarera utbildning med den här typen av flygplan.

Förslaget i sin helhet är faktiskt ganska långtgående. Men utesluter inte att använda t.ex. X-klassade flygplan i skolning men än så länge är det inte riktigt tydligt hur man som ska kunna säkerställa att det finns en ”jämförbar” flygsäkerhet vad gäller underhållet.

I förslaget ingår också att man ska kunna tillgodoräkna sig flygtid på UL-flygplan för att förlänga sina behörigheter. Kul!

Vad händer vid en verksamhetskontroll?

Fokus vid en verksamhetskontroll kommer att ligga på arbetet med rapporter, riskhantering och generellt att man följer det man deklarerat. Verksamhetskontrollerna kommer att vara riskbaserade vilket betyder att Transportstyrelsen kan själva styra behovet av kontroller. Om man gör ett bra jobb med rapporter och risker vilket kommer synas i årsrapporten så kan de välja att inte komma ut så ofta. Något värt att tänka på! Dock kommer de att besöka alla DTOer under 2019 oavsett risk.

Får man en anmärkning på sin verksamhetskontroll ska man göra en så kallad grundorsaksanalys för att hitta varför det blev så. Det kan innebära en del jobb beroende vilken anmärkning man fått.

 Riskhantering

Nytt är också att varje DTO ska göra en riskmatris som passar den egna verksamhet och de risker/faror som kan uppstå. Gör den inte för omfattande och tänk på att tillämpa åtgärder som är rimliga. På mötet fick vi möjlighet att i grupper ta fram exempel på risker/faror.

Årsrapport och Intern översyn

En DTO ska i början av varje nytt kalenderår summera det gångna utbildningsåret, en mall för detta kommer att finnas på Transportstyrelsens och KSAK:s hemsidor.

En kopia av den interna översynen ska skickas till Transportstyrelsen i samband med årsrapporten. Man kan kortfattat säga att den liknar väldigt mycket de frågor som uppstår vid en eventuell verksamhetskontroll. Mall för detta kommer också att finnas på ovan nämnda hemsidor.

 

På den här länken hittar du mer från mötet och även information om DTO:

Länk till Transportstyrelsen om DTO

För frågor kan du maila direkt till flygutbildning@transportstyrelsen.se eller niklas.larsson@ksak.se om det är frågor kring mer praktiska saker eller DTO-mallarna.

 

God jul!

Hälsningar Niklas Larsson
Utbildningsfrågor KSAK