Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Regeringens skogsbrandsutredning

Publicerad: 7 februari, 2019 av Maria Winkler

Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och släcka – ofta i samverkan med andra

Trots alla goda insatser gjordes det naturligt nog misstag och brister blev uppenbara. Syftet med regeringens utvärdering av de operativa insatserna vid skogsbränderna har varit att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden och då ge förutsättningar för ett ännu bättre arbete.

Ni hittar rapporten HÄR
Artikel om att inrikesministern tagit del av rapporten hittar ni HÄR

Rapporten nämner brandflyget vid ett flertal tillfällen och ett urval av dessa hittar ni citerade nedan

”Utifrån erfarenheter från sommaren skogsbränder kan konstateras att stödresurser i form av brandflyg och helikoptrar inte var tillräckliga och att de kom in för sent. Med tidigare massiva insatser kan man begränsa både ekonomiska förluster och antalet invånare som drabbas” –Sid 125

”Vidare bör man utarbeta en beskrivning av svenska och utländska brandflygresurser när det gäller deras grundläggande förmåga och möjliga resursutnyttjande. Man bör också utarbeta en grundläggande planering för bränsleförsörjning från såväl flygplatser som temporära platser.” – Sid 177

”Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs
• Välorganiserat brandflyg med anpassad övervakning efter brandrisk.
• Etablera kontaktvägar för att nyttja skogsbranschens information till hjälp att lokalisera brand.
Brandflyget är avgörande för tidig upptäckt. Det är viktigt med ett välorganiserat brandflyg. Frekvensen av flygningarna bör anpassas till risken för brand. Skogsbranschen har detaljerad geografisk information som är till stor hjälp för att hitta branden och organisera insatsen. Det ska finnas klara och enkla kontaktvägar för räddningstjänst och myndigheter att ta del av detta vid behov.” – Sid 222

Källa: Regeringen.se