Ska ni brandflyga 2019 – tänk då på följande!

Publicerad: 5 mars, 2019 av Maria Winkler

Nu har vi fått av Transportstyrelsen beslut om Flygsäkerhetsmässiga villkor varför ni fortsatt kan operera brandflyget genom KSAK.

Ni ansöker hos KSAK ett tillstånd för att bedriva Brandflyg enligt KSAKs Flygsäkerhetsmässiga villkor (tidigare kallat Bruksflygstillstånd). Ni opererar då som underleverantör genom KSAKs Drifthandbok Specialiserad flygverksamhet enligt bestämmelserna i Operativt standardförfarande SOP – SPO.OP.230.

Ni kan fortsatt samarbeta mellan flygklubbarna i ert brandflygsuppdrag men varje flygklubb behöver ett eget av KSAK utställd tillstånd om att utföra Skogsbrandsbevakning.

Att samtliga flygklubbar som betraktas som underleverantörer till KSAK behöver ett tillstånd beror på att KSAK opererar enligt SOP – SPO.OP.230. Dvs. som ett kommersiellt flygbolag och inte en förening vilket har genererat ett betydligt hårdare regelverk än tidigare.

För frågor eller lämna ansökan vänligen mejla till lars-christer@ksak.se eller ring på 076-131 46 46

Beslut om flysäkerhetsmässiga villkor_2018-7428.

Ansökan om Flygsäkerhetsmässiga villkor – Brandflyg 2019