Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Är flyget den stora klimatutmaningen?

Publicerad: 29 april, 2019 av Maria Winkler

Föreningen Svenska Flyg har tagit fram siffror,fakta och statistik om flyget som den stora klimatutmaningen. Ni kan nedan se filmen och läsa deras text i sin helhet här.  

I dag kommer över 100 000 människor att flyga till eller från en svensk flygplats – på möten och jobb, på semester eller hem till nära och kära. Våra anledningar skiftar, men en sak är gemensam – tillgänglighet och flyg skapar jobb och tillväxt.

Forskning från bland annat Oxford Economics visar att svensk luftfart årligen bidrar med över 130 miljarder till svensk BNP och över 180 000 jobb. Detta både inom branschen men framförallt via den tillgänglighet som flyget skapar i samhället.  Fantastiska siffror, men kanske inte så förvånande i EU:s till ytan tredje största land och med längst avstånd mellan den södra och norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära. Flyget knyter samman Sverige och bidrar till att de transportpolitiska målen kan nås. Tillgänglighet skapar tillväxt och jobb i hela Sverige.

Trots detta handlar den politiska debatten allt som oftast om flyget som den stora klimatutmaningen, om flygets utsläpp och i förlängningen flygskatt och nationella särregler. Klimatdebatten är alldeles för viktig för att styras av känslor och tyckande. Så låt oss titta på Sveriges och FN:s statistik och fakta över utsläppen.

Inrikesflyget i Sverige står för 0,9 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser, en siffra som sedan 1990 dessutom minskat. Lyfter vi blicken och fokuserar på utrikesflyget så landar vi på 4,1 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser.

Sedan 2012 ingår flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Flygnäringen jobbar med en rad åtgärder som t.ex. ny teknik, material, biobränsle, effektivare flygvägar och klimatsmarta flygplatser. Allt detta för att minska vår andel av utsläppen.

Samtidigt måste vi konstatera att såväl klimatfrågan, som flyget och utsläppen är globala och behöver ses ur ett globalt perspektiv. Sverige står för 1 promille av världens samlade utsläpp. 1 promille. Av den promillen utgör inrikesflyget 0,9 procent och det är kring detta som mycket av den svenska debatten kretsar, men också förslagen om nationell flygskatt. Trots att Sverige redan betalar för våra utsläpp genom EU-ETS och varit drivande för ett globalt handelssystem inom FN och ICAO – en fråga som kommer att förhandlas och beslutas om redan under nästa år.

Men det här är inte enkelt att förklara. Fakta, siffror, procent och promille. Föreningen Svenska Flyg har därför tagit fram en film för att illustrera detta på ett enkelt sätt. 60 sekunder om flyg och miljö.

Nationella särregler och flygskatt är inte en effektiv lösning på något miljöproblem – det är ett hot mot tillgänglighet och jobb. Om alla t.ex. höll laglig hastighet på våra vägar, skulle vi minska utsläppen mer än vad inrikesflyget släpper ut på ett år. (Källa: Trafikverket)

Länk till orginalinlägget hittar ni HÄR