Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Det ser positivt ut för UL 600 kg.

Publicerad: 3 juni, 2019 av Maria Winkler

Goda nyheter från Jerry Köhlström på transportstyrelsen!
 
Det ser positivt ut för UL 600 kg.

Efter kartläggning om hur de övriga EASA medlemsländerna ställer sig, har Transportstyrelsen beslutat den 24 Maj att gå vidare med att implementera den möjlighet om undantag från EASA certifieringskrav  för flygplan, helikoptrar och segel-motorsegelflygplan upp till 600kg(land)/650 kg.(sjö). Se förordning (EU) 2018/1139, Artikel 2 punkt 8 (a-c), sk. Opt-out.

Det innebär att EASA certifiering enligt kraven i CS-LSA, CS-VLR och CS-22 kan ersättas med konstruktionskrav som är nationellt accepterade.

I skrivande stund lutar det åt de uppdaterade Tyska normerna LTF-UL, och LTF-ULH. Även andra nationers nationella krav kan accepteras. Även specifika undantag från vissa punkter i dessa normer kan komma i fråga.

Nu ska ett regelverksarbete ta vid, för att få denna möjlighet på plats. Finns inte dessa nya maskiner omnämnda  i regelverket med avpassade Konstruktionskrav, Underhållskrav, Operativa krav samt vilket flygcertifikat som behövs, så är ju inte detta implementerat, och då ”finns” de ju inte.

Vi får se när allt är på plats, det är olika kompetenser och sektioner som är inblandade.

Hälsningar
Jerry Köhlström, Transportstyrelsen.

Läs transportstyrelsen informationstext rörande OPT-OUT:en HÄR