Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Information om Västerås flygplats med anledning av flygplatsens öppettider och tillgängligheten för allmänflyget.

Publicerad: 27 september, 2019 av Maria Winkler

KSAKs skolchef, Håkan Ahlström, medverkade i ett flygplatsmöte torsdag den 26 september tillsammans med Västerås Flygplats, ACR och övriga brukare av flygplatsen.

Grundorsaken till temporär stängning av flygplatsen beror i första hand på resursbrist i fråga om ACR. Problemet grundar sig bl. a. på att tornets öppettider är begränsade av olika skäl. Det finns bl. a. behov av minskade flygplansrörelser och utökad bemanning i tornet.

Mötet var i samförstånd och lösningsorienterat. Det diskuterades förslag på förbättringsåtgärder från samtliga parter och åtgärdspunkter med riskanalyser för flygning när tornet är stängt. Inom kort kommer flygplatsledningen gå ut med information om vad som kommer att gälla för närmsta framtiden.

Undertiden hoppas vi att vi allmänflygare visar tålamod och förståelse för uppkommen situation.

För frågor eller medskick vänligen kontakta GS på KSAK Lars-Christer Andersson 076-131 46 46 eller direkt till Flygplatschefen på Västerås Flygplats.

Vi återkommer i fråga så snart flygplatsen har mer information att delge.