Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Nya regler för certifikat och flygutbildning

Publicerad: 4 november, 2019 av Maria Winkler

Den 11 november träder uppdaterade regler inom flygutbildning och pilotcertifikat i kraft. Det finns flertalet ändringar, allt ifrån rena rättelser till nyheter. Det är totalt 71 stycken ändringar, som berör Del-FCL, Del-ARA, Del-ORA och Del-DTO.

 

Samtliga ändringar finns på EASA’s hemsida:
Genomförandeförordning(EU) 2019/1747

De mest noterbara ändringarna är:

 • Kravet på sex sittningar i teoriprov för PPL och LAPL tas bort.
 • Det blir möjligt att flyga sjöflyg för LAPL(A)-innehavare
 • En pilot måste ha en giltig klass/typ vid kompetenskontroll för en instrumentbehörighet, oavsett om det är förlängning eller förnyelse, alternativt göra en förnyelse av klass/typ vid samma kompetenskontroll
 • En pilot som har en instrumentbehörighet eller klass/typ-behörighet i tredje land behöver inte uppfylla kraven på kompletterande utbildning när man förnyar behörigheten
 • FI(A) och CRI(A) kan få befogenhet att utbilda i flerpilotssystem i komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda
 • En sökande till en FI, med ett PPL, kan genomgå en CPL-teoriexamination utan att först gå teoriutbildning för CPL, i syfte att få möjlighet att utbilda PPL
 • Kraven för förlängning eller förnyelse av FI och IRI, som hittills innehållit ett FI-seminarium ändras till repetitionsutbildning som ska genomföras vid ett ATO eller en behörig myndighet.
 • Kraven för olika TRI(A)-behörigheter förtydligas och utbildningsmoduler för TRI(A) LIFUS och TRI(A) Base införs
 • För att förlänga en TRI(A) måste man nu uppfylla två av tre krav, istället för ett av tre.
 • En innehavare av en FI(H) som önskar ta en IRI(H) behöver bara gå en kurs på 5 timmar som minimum, istället för 10.
 • En kontrollant kan rekommendera en sökande till ett prov och även genomföra provet
 • En kontrollant behöver inte göra två prov per år för förlängning av kontrollantbehörigheten, istället ska denne göra 6 prov under giltighetsperioden
 • Tillägg 8 även kan användas vid förnyelse av IR, men endast för flygplan.
 • Annex I-luftfartyg kan, under vissa förutsättningar, användas i FCL-utbildning.
 • Förtydligade krav på överföring av certifikat och medicinskt intyg.

Källa: Transportstyrelsen