Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Försvaret kovänder: vill plötsligt behålla Rörbergs flygplats – M kräver omtag av kommunen

Publicerad: 7 november, 2019 av Maria Winkler

Följande artikel är skriven av:
Maria Carlsson, 026-15 96 25, maria.carlsson@mittmedia.se

När kommunen gick ut med planerna på datacenter på Rörbergs flygplats hade Försvarsmakten inga invändningar. Men nu har myndigheten ändrat sig och menar att det är angeläget att behålla flygplatsen för Hemvärnets räkning.
Efter uttalandet kräver M-politikern William Elofsson nu att kommunen tar ett omtag kring Rörberg.

Hösten 2016 tog Gävles kommunpolitiker beslut om att avveckla Rörbergs flygplats. Enligt beräkningarna skulle det kosta för mycket pengar att rusta landningsbanan och driva flygplatsen vidare i kommunens regi.

Men Rörberg har inte stått öde sedan dess. Flera aktörer har haft fortsatt verksamhet på området, bland annat Wermlandsflyg, Gästrike räddningstjänst och två flygklubbar. Förra våren fick de dock beskedet att de måste flytta därifrån. Kommunen hade fått en förfrågan från en intressent som ville bygga datacenter där. Tidningen kunde senare avslöja att det var Facebook, men it-jätten backade nyligen från planerna.

Innan Facebook drog sig ur hann kommunen ta fram en ny detaljplan för Rörberg där markanvändningen ändras från flygplats till ”elintensiv industri”. Allmänheten fick tycka till om planerna i våras. Länsstyrelsen skickade då in en skrivelse till kommunen om att Försvarsmakten hade tillfrågats och inte hade några invändningar.

I juni godkändes detaljplanen av en bred majoritet i Gävles kommunfullmäktige. Men beslutet överklagades av Gävlebygdens flygklubb och tre privatpersoner som vill ha flygplatsen kvar. Ärendet ligger nu därför i mark- och miljödomstolen i väntan på beslut.

I förra veckan fick länsstyrelsen in en ny skrivelse från Försvarsmakten som ville ändra sitt tidigare ställningstagande angående Rörberg. Försvaret framhåller att flygfältet i dag nyttjas av Hemvärnet och att det ”ur ett militärregionalt perspektiv” därför är angeläget att behålla Rörberg som flygplats. Hemvärnet är en frivillig försvarsorganisation inom Försvarsmakten.

Att bebygga området med datacenter skulle försämra försvarets operativa förmåga, anser myndigheten och pekar på att det inte finns några alternativa flygplatser som kan ersätta Rörberg.

Yttrandet förvånar Patrik Havermann, chef för länsstyrelsens enhet för samhällsutveckling.
– Det kluriga är att yttrandet kommer in nära sju månader efter ordinarie samrådsprocess. Men vi kommer att skicka skrivelsen vidare till mark- och miljödomstolen så får de väga in det i sitt
avgörande, säger han.

Camilla Bramer, chef för Försvarsmaktens fysplansektion, är medveten om att yttrandet kom in
för sent.
– Men vi ville ändå framföra våra synpunkter. Det är helt upp till kommunen och länsstyrelsen hur de vill hantera yttrandet, säger hon.

I april hade ni inga invändningar mot planerna för Rörberg. Varför har ni ändrat er?
– Det är en ren intern beredningsfråga. Att hemvärnet behöver flygplatsen hade inte kommit oss till känna då, säger Camilla Bramer.

William Elofsson, kommunalråd i opposition för Moderaterna i Gävle, har tagit del av Försvarsmaktens skrivelse. I och med det som framförs måste kommunen nu ta ett omtag när det gäller Rörberg, menar han. Hans parti har tidigare röstat för att stänga flygplatsen.
”Då Försvarsmakten beskriver att detaljplaneförslaget har en negativ påverkan på deras operativa förmåga vore det oansvarigt att inte försöka rädda Rörbergs flygplats”, skriver han i en kommentar.
När det gäller finansieringen menar han att det borde ligga i försvarets intresse att hjälpa till.
”Men där vet vi ju sedan innan att flygklubben har erbjudit sig att drifta flygplatsen”, tillägger han.

Men enligt Centerpartiets kommunalråd Erik Holmestig är det inte aktuellt att ta ett omtag kring Rörberg.
– Försvarsmaktens yttrande är väldigt sent inkommet. Remisstiden har gått ut för länge sedan. Förslaget till detaljplan ligger i domstol nu och kommunen har ingen avsikt att göra någon ändring. Om försvarsmakten vill ha Rörberg kvar, vilket verkar anmärkningsvärt om de kommit på det först nu, så får de ta en förnyad kontakt med oss och köpa flygplatsen, säger han.

Även om Facebook drog sig ur är ambitionen från Gävles S-, L-, C- och MP-styre att locka andra företag till Rörberg inom ramen för den nya detaljplanen.
– Det finns flera intressenter, men ingen som är beredd att skriva på kontakt i dag, säger Erik Holmestig.