Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Använda experimentklass i flygutbildning?

Publicerad: 18 december, 2019 av Niklas Larsson

De senaste 10 åren har det varit en hel del frågetecken kring om man kan skola med flygplan som tillhör Annex I, alltså de flygplan som regleras nationellt och inte av EASA. Senaste året(n) har det dock inte varit möjligt men det har arbetats på EASA för att göra det möjligt. Transportstyrelsen har hela tiden varit positiva till att det ska vara möjligt. Dock har man talat om de ”normalklassade” Annex I-flygplanen, ej experimentklassade.

Därför var det med förvåning som man i den nya Förordning 2019/1747(gällt sedan 11 november) kunde läsa att man inte bara möjliggör skolning med de ”normalklassade” Annex I-luftfartygen utan även med experimentklassade. Såhär lyder den något kryptiska ändringen till DTO.GEN.240 som handlar om luftfartyg inom DTO:

(71) Punkt DTO.GEN.240 a ska ersättas med följande:
”a) En DTO ska använda ett tillräckligt antal skolluftfartyg eller utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som är lämpligt utrustade för den kurs som tillhandahålls. Luftfartygsflottan ska bestå av luftfartyg som uppfyller samtliga krav som fastställs i förordning (EU) 2018/1139. Luftfartyg som omfattas av punkterna a, b, c eller d i bilaga I till förordning (EU) 2018/1139 får användas för utbildning om samtliga följande villkor är uppfyllda:
1) Den behöriga myndigheten har under en utvärderingsprocess bekräftat en säkerhetsnivå som är jämförbar med den som fastställs genom samtliga grundläggande krav som fastställs i bilaga II till förordning (EU) 2018/1139.
2) Den behöriga myndigheten har godkänt att luftfartyget används för utbildning hos DTO:n.”

Läser man bilaga I till Grundförordningen(2018/1139) som är nämnd här ovan ser man att punkt c är samma som experimentklassat luftfartyg. Det här är en regeländring som heter duga, inte ens i det stora landet i väst kan man använda experimentklassade luftfartyg i grundskolning fullt ut.

Varför har vi dröjt med den här informationen?
Svaret är helt enkelt att just nu vet vi för lite vad detta innebär. Tanken är att regeln ska följas av ett så kallat AMC som mer i detalj förklarar hur man kan tillämpa regeln. Detta AMC väntar både vi och Transportstyrelsen på och innan dess så kommer det vara lite vakuum i frågan. Vi har fått se ett utkast på AMC och det ser väldigt lovande ut men man vågar inte ropa hej än. Så snart som det är publicerat kommer vi också att försöka få till ett möte med Transportstyrelsen, som ni ser i regeln så är det en del som beror på deras välvilja och där ska vi göra allt vi kan för att det ska bli bra för oss brukare.

Vi återkommer så snart vi vet mer, oftast publiceras AMC nästan samtidigt som regeln men här får vi nog hålla till januari som det ser ut. Under tiden kan man på klubbnivå ta sig en funderare på vilka möjligheter det här innebär för framtida investeringar i flygplansflottan.

Vill ni veta mer om experimentklass får vi hänvisa er till EAA Sverige.