Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Utbildning i formationsflygning

Publicerad: 12 mars, 2020 av Gunilla Dufour

Lär dig formationsflyga. Planerad kurs under tiden 21 – 23 maj är framflyttad till ett senare tillfälle.

Vi upprepar förra årets succé med en utbildning i formationsflygning. Utbildningen vänder sig till både PPL och UL-piloter.

Tid:

Så snart en säkrare prognos beträffande Covid-19 kan ges, och FHM lättar lite på restriktionerna, återkommer vi med ett nytt datum.

Plats:

Ålleberg

Kursledare:

Kjell Nordström

Utbildningen sker i form av en 3-dagars internatkurs. Vi använder moderna UL-plan för bästa ekonomi och miljöprofil.

Teori, flygning, kost och logi (enkelrum med hel pension) erbjuds till ett paketpris om 13.500 kr.  För piloter som har PPL-certifikat, fungerar utbildningen även som klass- och typinflygning UL. Antalet platser är begränsat till 8 personer. För vår planerings skull, är vi glada att få din preliminära anmälan snarast och senast den 30 mars. Sen återkommer vi till dig i början av april för en definitiv anmälan.

Preliminärt upplägg:

Teori (T) och Flygpass (P) upplägget ser preliminärt ut enligt nedan:

Tidsangivelserna för praktikdelarna inkluderar briefing och debriefing. Flygpasset är ca 45 min långa.

Steg 1 Orienteringskurs formationsflygning (OF) – Totalt 5h

T1 Teori – grunder i att flyga i formation 2h
P1 Flygning i planflykt, flankbyten i formering 1½h
P2 Flygning med svängar i formering & gruppering 1½h

Steg 2 Grundkurs formationsflygning (GF) – Totalt 5½h

T2 Teori – att leda formationsflygning 1h
P3 Flygning med svängar i stigning & plané samt 1½h flygning i kolonn. Förevisning av ändvirvlar.
P4 Start och landning i rote 1½h Rote samling
P5 Start och landning i rote 1½h Roteflygning med samling

Efter genomgången Orienteringskurs och Grundkurs, skriver läraren in behörigheten att flyga formation i elevens flygdagbok. Varje elev flyger 5h totalt under utbildningen.

Intresserad? Då är du varmt välkommen att kontakta:  Anders Lundell på anders@ksak.se eller på telefon 0703-05 74 00.