Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Transportstyrelsen – förlängning och utfärdande av behörighet…

Publicerad: 7 april, 2020 av Gunilla Dufour

…under rådande Covid-19 Pandemi

 

Omständigheter som kan beviljas undantag

EASA har kommit ut med information som möjliggör för oss piloter – även PPL/LAPL och UL – att beviljas undantag om du, på grund av allmänna resebegränsningar, reseförbud eller karantänsregler/rekommendationer,  inte har möjlighet att:

 • Genomgå de prov eller träningsflygningar som krävs för förlängning av:
  • Språkbehörighet
  • Typ-, klass, bergs- eller instrumentbehörighet
 • Genomföra de flygningar som krävs för att bibehålla den aktuella erfarenhet som krävs
 • Genomföra den flygläkarundersökning som krävs för att förlänga ditt medicinska intyg
 • Genomföra din teoriexamination för ett certifikat
 • Genomföra flygprov för certifikat eller behörighet inom giltighetstiden för din godkända teoriexamination
 • Genomföra flygprov för en klass- eller typbehörighet.

Omständigheter som inte beviljas undantag

 • Om den behörighet som du vill ha undantag för blev ogiltig före den 30 mars 2020
 • Om den kompetenskontroll för förlängning av behörighet, eller läkarundersökning för förlängt medicinskt godkännande, går att genomföra i enlighet med gällande regelverk.
 • Det medicinska intyg du söker undantag för innehåller en begränsning, förutom synrelaterade.

Hur går ansökan till?

En förlängning om undantag kan endast genomföras på behörigheter, certifikat och intyg som var giltiga när beslut om undantag togs 2020-03-30.

Det åligger kontrollanten/instruktören att anmäla Transportstyrelsen om förlängning av en typ, klass eller behörighet, enligt den angivna instruktionen från TS.

HÄR på TS sida finns utförligare instruktioner att läsa, och hur man går tillväga för att utnyttja undantagen.