Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

KSAK-M och KSAKs digitala årsstämmor

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

De digitala årsstämmorna gick av stapeln som planerat den 5, 7 och 11 maj med ett drygt 30-tal deltagare vid varje tillfälle.

De digitala verktygen Microsoft Teams och VoteIT fungerade väl även om det krävdes lite förarbete och tester hos var och en som deltog. Men med facit i efterhand kan vi notera att samtliga delegater hade god vana av digitala möten, snyggt jobbat! I stort sett hade vi inga tekniska problem. Likväl var avsaknaden av det personliga mötet påtagligt.

Här syns delar av årsstämmopresidiet  – från vänster Niklas Larsson, styrelseledamot, Gunilla Dufour, kommunikatör på KSAK-kansliet samt Hans Pålsson, styrelseordförande.

Valberedningens förslag lades till grund för beslut. Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslut gjordes genom röstning med majoritet för bifall för samtliga poster nedan. Stämman valde därefter enligt nedan:

Ordförande för ett år: 

Hans Pålsson                                Styrelseordförande                      Omval

Ledamöter:

Håkan Carlsson                            Ledamot                                        Omval 2 år

Hans Dunder                                Ledamot                                        Omval 2 år

Niklas Larsson                              Ledamot                                        Omval 2 år

Kristoffer Karlsson                       Ledamot                                        Nyval 2 år

Karl-Ivar Karlsson                        Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Henry Lindholm                           Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Sven E Andersson                        Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Sören Bergmark                           Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Göran Berséus                              Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Här ses en glad mötes- och styrelseordförande Hans Pålsson samt Lars-Christer Andersson, generalsekreterare.

Protokollet från årsstämmorna kommer att publiceras på ksak.se inom kort.