Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Transportstyrelsen fryser avgifterna för flygbranschen nästa år

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Transportstyrelsen genomför årligen en översyn av avgifterna för att säkerställa balans mellan intäkter och kostnader. Förslagen på ändrade avgifter brukar skickas ut på remiss i juni.

Med anledning av covid-19 och det mycket svåra läge pandemin medför i samhället, har Transportstyrelsen beslutat att inte göra några avgiftsförändringar för 2021, med få undantag. Och dessa undantag avser vägtrafikregistret och sjöfartsavgifter.

Frysta avgifter kommer att leda till underskott men dessa bedömer man får hanteras senare. De bedömer att det är viktigare att Transportstyrelsen vidtar de åtgärder som underlättar för branschen här och nu.

Transportstyrelsen vill här visa att de är medvetna om att rådande situation är ytterst bekymmersam för branscher och aktörer inom transportnäringen. Genom att avstå från att höja sina avgifter vill de underlätta i det hårt ansträngda läge där många företag befinner sig.

HÄR kan du läsa mer om olika konkreta åtgärder myndigheten har vidtagit.