Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Allmänflyget och drönarverksamheten

Publicerad: 15 juni, 2020 av Gunilla Dufour

Påverkan på flygsäkerhet och rätten till luftrummet

Om vi inte kan samverka mellan olika luftfartygsintressen kommer den kommersiella drönar-verksamheten utgöra ett långsiktigt hot mot vårt allmänflyg. Men det finns även en kortsiktig utmaning vilket vi kan konstatera utifrån de nya restriktionsområden som kontinuerligt görs över våra mindre flygplatser och flygfält. KSAK ser ett stort behov av att få myndigheterna att synkronisera och samverka mellan de två olika luftfartygskategorierna, flyget och drönarna, och deras olika användningsområden. Idag upplever vi att flyget och drönarna lever parallellt utan någon samverkan. Allt ifrån hur luftrummet används till hur vi ser varandra (see and avoid), separeras och hur vi kommunicerar mellan de olika luftfartygskategorierna.

Restriktionsområde utan verksamhet – orimligt

Vid ett flertal tillfällen under de senaste månaderna, men också under åren, har våra medlemmar uppmärksammat att det upprättats omfattande restriktionsområden under längre tid, först och främst i samband med drönarverksamhet men även för andra behov av restriktionsområden. Vi kan även se att ett restriktionsområde kan vara blockerat trots att det inte råder någon verksamhet i området.

Det är orimligt att områden blockeras för allmänflyget (GA-flyget, kommersiella flyget eller blåljusflyget) oavsett om vi flyger i ett flygplan, luftballong, segelflygplan eller helikopter som inte omfattas av angivna undantag i AIP SUP.

Allmänflyget (GA-flyget) har stor förståelse för att restriktionsområden behöver upprättas, i tid och otid, oavsett om det är militären, polisen eller om det är en verksamhet med drönare som behöver ett säkrat område.

Men det är inte rimligt att luftrummet ska blockeras och omöjliggöra annan flygverksamhet under så lång tid som det nu råder i de ”nya” temporära restriktionsområdena. Kan det vara rimligt att kräva av Transportstyrelsen att tillfälliga restriktionsområden endast kan ges tillstånd över t ex. 22 timmar vartefter en ny ansökan ska beviljas?

Ambitionen måste vara samverkan

Ambitionsnivån från samtliga inblandade parter, myndigheter och allmänflyget (via sina intresseorganisationer) måste vara att vi ska samverka och samråda i ett gemensamt luftrum. Ett luftrum kan inte i framtiden vara berättigad till den som kan betala (läs kommersiella drönarverksamhetens resurser vs flygklubbens som är en föreningsverksamhet). Det måste gå att lösa på ett smidigare sätt. Givet att vi beaktar gemensamma regelverk och flygsäkerhet.

För våra medlemmars (120 flygklubbar och 4 200 personer) räkning och allmänflyget kommer KSAK att tillskriva myndigheterna med fokus på den nya typen av restriktionsområden och dess påverkan på flygsäkerhet och möjligheten av tillträde. KSAK har under maj och juni samlat in underlag från våra flygklubbar som har utsatts för drönarrestriktionsområden. Flygplatser som har berörts är bl. a Gagnef, Tierp, Siljansnäs, Gävle m.fl.

KSAK för även en dialog med Segelflygförbundet och FFK i detta ärende. Anledningen till samverkan är att KSAK med våra övriga allmänflygorganisationer ska kunna få starkare genomslagskraft gentemot Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Har du eller din flygklubb medskick till kansliet i detta ärende uppskattas ett mejl till lars-christer@ksak.se En formell skrivelse skickas in under juni till berörda parter. Välkommen med dina synpunkter!

Drönarna är här för att stanna och vi välkomnar dom i lufthavet!