Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Senaste status kring kommande regelverk för Nationella Lätta Flygplan, NLF

Publicerad: 20 augusti, 2020 av Gunilla Dufour

Transportstyrelsen meddelar att det har regelbundna interna koordinerings- och arbetsmöten för att synka ihop de tre områdena (AIR, PEL och OPS) rörande arbetet med regler för den nya kategorin luftfartyg enligt artikel 2.8 i EU:s grundförordning (de s.k Opt Out-luftfartygen/NLF, Nationella Lätta Luftfartyg).

När det gäller PEL-föreskriften (certifikat- och utbildningsbestämmelserna) kommer TS förmodligen att föreslå uppdaterade regler för det som idag kallas för UL-certifikat (TSFS 2013:18) och dessa ska omfatta utbildningskraven från tyngdpunktsstyrda (trike) till Opt-Out luftfartyg upp till 650 kg (NLF Nationella Lätta Luftfartyg). TS kommer förmodligen föreslå att de nya föreskrifterna utökas med möjlighet att erhålla mörkerbehörighet och AVA-behörighet för denna kategori av luftfartyg. Förutsättningarna är ju förstås att luftfartyget man avser flyga är godkänt för det. TS räknar med att vara klara med dessa föreskrifter våren 2021

När det gäller OPS-reglerna så är inriktningen att UL-A och Gyrokopter fortsatt ska följa de nationella operativa reglerna (LFS 2007:71). Dessa föreskrifter måste dock uppdateras och anpassas till nuvarande luftfartslag- och förordning. UL-B samt Opt Out-luftfartygen ska följa Del-NCO i EU 965/2012 (EASA:s operativa regelverk för icke komplexa luftfartyg). Eftersom EASA-luftfartygen inklusive stora delar av de övriga s.k. Annex I-luftfartygen ska följa dessa regler finns det en logik i att även UL-B och Opt Out-luftfartygen ska följa samma regelverk. TS räknar med att vara klara med dessa föreskrifter i slutet av mars 2021.

När det gäller AIR-reglerna konstruktion, luftvärdighet och underhåll kommer vi att delge mer information så snart vi är uppdaterade av TS.

NLH, Nationella Lätta Helikoptrar förmodas TS att vara klara med dessa föreskrifter i slutet av mars 2021. Här kan vi förvänta oss att TS kommer till en början att betrakta NLH som Normalklass Hkp.