Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Haveriundersökning är på gång för SE-VTS och SE-VOH

Publicerad: 2 september, 2020 av Lars-Christer Andersson

Under senaste tiden har vi haft två mycket tragiska haverier. Naturligtvis är det av största vikt att vi utreder dessa händelser både för närstående och för oss som flyger. Statens Haverikommission har avböjt haveriutredning varför KSAK gör undersökning i dessa båda fall. KSAK följer ICAO Annex 13 och dess process vid haveriundersökningar som vi alltid utför vid allvarligare haverier. Det är samma regelverk som Statens Haverikommission arbetar med. I de flesta fall hänvisar vi till Händelserapporter som publiceras på vår hemsida.

KSAK utför haveriundersökningen genom att titta på fakta kring flygplanets tekniska status och konfiguration vid start. Men också utifrån besiktning av vraket och nedslagningsplats, flygväder, vind under flygning och vid olyckstillfället och samtal med vittnen.

Ett haveri inträffade straxt utanför Borås i början av juni och ytterligare ett haveri inträffade utanför Arvika i slutet av augusti. Flygplanet SE-VTS är en Sila 450 och SE-VOH är en Skylane. KSAK arbetar med haveriundersökning för båda flygplanen och vi återkommer så snart respektive undersökning är färdigställd. Vi kommer att publicera utfall av undersökningarna på vår hemsida. Har du frågor undertiden är du välkommen att kontakta Lars-Christer på 076-131 46 46