Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Har du ett giltigt UL certifikat?

Publicerad: 13 oktober, 2020 av Sofia Jonsson

UL-certifikaten och UL-bilagorna har en giltighetstid på max 5 år och behöver sedan förnyas.
En uppmaning till er piloter blir att kolla era egna UL-certifikat och påminna kompisarna i flygklubben att kolla upp om dom har giltigt UL-certifikat annars behövs det åtgärdas!

Syftet är inte att peka finger och hänga ut någon men det är naturligtvis av yttersta vikt att vi flyger med giltiga certifikat. Inte minst viktigt med anledning av försäkringar.

Orsaken till denna uppmaning är att flera av våra medlemmar har kontaktat UL-skolan och uppmärksammat att de flugit utan giltigt certifikat.

Du som har UL-certifikat utfärdat efter 9 april 2021 har ett giltigt certifikat om 10 år.

För dig som behöver förnya ditt UL-certifikat/UL-bilaga eller vill återuppta ett utgånget certifikat gör du så här:

Förnya flygcertifikat
Årlig PC (lärartimme) behövs inte för UL-cert om du uppfyller kravet på flygtid. Om du inte uppfyller kravet på flygtid skickar du in blanketten efter godkänd PC med lärare.

Blanketten Ansökan om certifikat för ultralätt skickas till skolchef på KSAK för signering innan den till Transportstyrelsen eller arkiveras för

Båda blanketterna behöver fyllas i och skickas in.

Förnya UL-Lärarbehörighet
Med giltigt flygcertifikat är giltighetstiden för en UL-lärarbehörighet max 3år, och behöver därefter förnyas med en PC och medverka minst en gång vart tredje år på KSAKs flyglärarseminarium.

Blanketten för detta hittar du som flyglärare inloggad på din sida, https://ksak.se/min-sida/

Utöver detta krävs givetvis också giltigt medicinsk intyg och en god flygtrim med godkänt antal timmar enligt TSFS 2021:26 där hittar du också timkraven, för att upprätthålla UL-certifikatet.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar till undertecknad

Skolchef
Christer Harju
christer@ksak.se, 070-305 74 00