Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Pilotshop lanserar en digital utbildningsplattform

Publicerad: 18 januari, 2021 av Maria Winkler

Nu lanserar Pilotshop den nya utbildningsplattformen ELSA (Education and Learning System for Aviation). I systemet hittar du hela teoripaketet presenterat i en ny digital form med anpassad pedagogik, nya uppdelningar och fler illustrationer. Den digitala formen gör det också möjligt för våra ämnesexperter att hela tiden hålla innehållet á jour med senaste uppdateringarna av regler och lagar. Eleven får kontinuerligt information om när förändringar och uppdateringar sker i teorimaterialet eller i måldokument.

Dom har utökat antalet illustrationer och även tillfört film- och ljudfiler. Bland annat är alla exempel på radio kommunikation inom ämnet Flygradiotelefoni nu presenterade i form av ljudfiler.

Pedagogiskt upplägg

I ELSA hittar du teoripaketets alla böcker presenterade i olika kurser. En kurs består av olika kapitel som alla har en introduktion så att läsaren ska förstå syftet med just det kapitlet. Själva innehållet är sedan uppdelat i mindre portioner lämpade för digital läsning, uppblandat med illustrationer. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och, i många fall, ett batteri av kontrollfrågor. Allt för att eleven ska vara säker på att ta med sig rätt kunskap vidare i kursen. ELSA är bäst lämpat för datorer och surfplattor.

Många fördelar

• Varje kapitel har introduktion i början och avslutas med en sammanfattning samt ofta med kontrollfrågor
• Texten är uppdelade i mindre kapitel lämpade för digital läsning
• Fler bilder och illustrationer stödjer texten
• Ljudfiler och rörliga bilder
• Kontinuerliga uppdateringar av materialet
• Eleven har tillgång till materialet på det sättet som passar henne/honom

Provläs

Vill du testa och provläsa, besök pilotshop.addwisdom.se för att få tillgång till ett antal kapitel och lektioner i några ämnen.
Som flygskola kan du teckna skolkonto för att administrera inloggningsnycklar till eleverna eller välja att hänvisa eleverna till oss på Pilotshop så hjälper vi till.

Kontakta KSAB Pilotshop via mail info@pilotshop.se eller 08-764 60 80 om du vill prova, veta mer eller ansluta dig till ELSA.

För mer information gå in på Pilotshop.se