Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Remiss avseende icke-kommersiell verksamhet med flygplan och helikoptrar

Publicerad: 27 maj, 2021 av Emilie Larsson

Välkommen att ta del av externremissen om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar, som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida, TSF 2019-71

Bakgrunden handlar bl.a. om historiska, experimentella, amatörbyggda, ex-militära och ultralätta luftfartyg samt kopior av vissa luftfartyg. Därutöver har EU-medlemsstaterna getts möjlighet genom art. 2.8 i grundförordningen att undanta ytterligare kategorier av lätta luftfartyg. Transportstyrelsen har sedan tidigare fattat ett principbeslut om att utnyttja denna möjlighet. För alla undantagna luftfartyg krävs nationella föreskrifter om konstruktion, produktion, underhåll och drift.

TS ber om synpunkter senast den 15 juni 2021. Vänligen ange diarienummer TSF 2019-71 i ert svar.

KSAK kommer att svara på denna remiss.

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint