Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Lärarlyftet 9-10 oktober 2021

Publicerad: 19 augusti, 2021 av Emilie Larsson

Den 9-10 oktober genomförde vi Lärarlyftet på Västerås Hässlö flygplats

Syftet med kursen var att lyfta kompetensen för bland annat att standardisera typinflygningar, kortare introduktion av instrumentflygning och flygning med en Blackwing MTOM på 600 kg som representerar nya NLF (Nationella Lätta Flygplan).

Temat för helgen var:
• Standardisering av Inflygning på ny typ/klass
• NLF MTOM 600 kg
• Instrumentflygning

Under helgen disponerade vi följande flygplan:
• Dynamic
• Skylane
• Blackwing 635, med infällbart landningsställ, Sveriges första NLF
• Piper Archer för instrumentflygning

Målsättningen är att samtliga UL flyglärare, ca 120, ska medverka i minst ett lärarlyft vart femte år. Vi kommer att genomföra två lärarlyft per år, en höst och en vår, med ca 10 deltagare i varje kurs. Nästa Lärarlyft planeras att genomföras på Ålleberg en helg i maj 2022.
Utvärderingen av Lärarlyftet var mycket positivt. Samtliga UL-flyglärare upplevde helheten som väldigt givande, med flera nya insikter som de tog med sig hem till klubbarna.
Vi tackar samtliga deltagare och övriga som har på ett eller annat sätt stöttat Lärarlyftet.
KSAK Skolchef Christer Harju tillsamman med Kjell Nordström, Håkan Sjöberg, Jan-Olof Friskman, och Carl Berglund
 
Lärarlyftet stöttas av Transportstyrelsen och är en del av TS flygsäkerhetssatsningar.

Sammantaget var det 9 glada, engagerade och dedikerade flyglärare från Söderslätt i söder till Sundsvall i norr och Trosa i öster till Kungsbacka i väster, som samlades under lördagsmorgonen i Hässlö Flygförenings fina lokaler på Hässlö flygplats.
Det var Jan-Olof Friskman och Calle Berglund från Swedish Ultra Flyers som ”lyfte” de 9 deltagarna i en Skylane och en Dynamic. Kjell Nordström demonstrerade instrumentflygning i en PA28 och Niklas Anderberg demonstrerade Blackwing, Sverige första NLF.

Helgens mentor och förebild var förstås UL skolans Chefsinstruktör, Kjell Nordström

För att demonstrera NLF 600 kg hade vi bjudit in Niklas Anderberg med sin Blackwing 635RG