Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Hjälp till med att rädda Bromma flygplats!

Publicerad: 24 september, 2021 av Emilie Larsson

Vi kan notera ett fortsatt ett stort behov av att verka för bevarandet av samtliga landets flygplatser. Hotet av flygplatser kan vi notera är oftast populistiska beslut och då  många gånger med dold agenda vilket vi erfarit allt för ofta. 

Nedläggning av flygplaster påverkar direkt mobiliteten och samhällsbehov av viktiga transporter. Som till exempel för räddningstjänsten, blåljusflyget och inte minst civilhjälpflyget.

Dessa argument verkar inte bita på beslutsfattarna varför vi behöver sluta oss samman i ledet för att få fler och en starkare röst mot nedläggningshotet.

De indikationer som vi kan se från bl. a. Gävle, Bromma, Skövde och inte minst i Västerås är det att politiker ser mer till markintäkter än mobilitet och samhällstjänster som bland annat ambulansflyget. 

Förnärvarande arbetar KSAK frekvent med att verka för att rädda Gävle och Bromma flygplats. Tillsammans med flygklubbarna och eldsjälar både i Gävlebygdens flygklubb och i Stockholms flygklubb. Men vi samverkar även med KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien), FFK och Svenska Regionala Flygplatser. KSAK har haft flertalet möten med SKR för Region Stockholm och påpekat att Bromma flygplats inte är en Stockholmsfråga utan det är hela landets angelägenhet. Vi har beskrivet tydligt för SKR hur fossilfria drivmedel kommer att påverka regionalflyget positivt både på miljön och i mobilitet. Inte minst med el-flygets presestanda fördelar som möjliggör en relativt kort startsträcka, 700-800 meter. Vi kan se att både allmän- och regionalflyget står inför ett paradigmskifte som återigen lämpar sig till ett väl utvecklat regionalflyg. Det i förlängningen påverkar positivt på allmänflyget.

Nu kan du själv göra skillnad genom att svara på remiss om Bromma flygplats. Naturligtvis kommer vi på kansliet svara och vill du ha stöttning i ditt svar kontakta oss. Remiss av Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet. Dnr I2021/02381 finner du HÄR

Tack för ditt stöd!