Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

E.O. ROSENBERGS MINNESFOND – Ansök om stöd till din flygutbildning!

Publicerad: 12 oktober, 2021 av Emilie Larsson

Bakgrund

Eve Rosenberg från Österlen i Skåne var under hela sitt liv intresserad av försvarsfrågor, dels
som anställd vid regementet i Ystad dels som aktiv i Hemvärnet. Redan i unga år väcktes
hans intresse för flyg, och han sågs ofta vid den flygskola som under 1930-talet var aktiv vid
Hammars Backar öster om Ystad. Flygintresset ledde till att han vid sin bortgång 2013
testamenterade sin kvarlåtenskap till en stiftelse, E.O. Rosenbergs Minnesfond, ur vilken
”unga människor som visat intresse och fallenhet för aviatik” kan söka stöd.

Syfte och ändamål

Eve Rosenberg ville underlätta för ungdomar att täcka kostnaden för sitt certifikat genom att
ge dem möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsens fond. Det är förknippat med
förpliktelser såsom genuint och långsiktigt intresse för flygning, oförvitlighet, gott
kamratskap samt medlemskap och engagemang i en flygklubb. Stödet är tillgängligt för såväl
segel- som motorflyg.

Ansökan

Stiftelsen står i begrepp att öppna för de första ansökningarna med ambitionen att utse
mottagare under 2021. All korrespondens samt ansökan sker digitalt, och kriterierna finns
tillgängliga på KSAK’s och Segelflygförbundets respektive webbplatser. Stiftelsens styrelse
beslutar om stipendiat i samråd med KSAK och Segelflygförbundet.

Kriterier för stipendiet

Eve Rosenberg satte upp noggranna kriterier för stipendiaten, och stiftelsen kommer
självfallet att efterleva dem i enlighet med testatorns önskan. Stipendiet kan sökas för såväl
grundutbildning som fortbildning inom segel- och motorflyg.
Sökande måste uppge:
• Fullständigt namn
• Personnummer
• Bostadsadress
• Mantalsskrivningsort
• Avsedd utbildning
• Klubbanslutning
• 2 referenter som kan intyga sökandes oförvitlighet och lämplighet
• Egna tankar och ambitioner med flygandet

Ansökningsprocess
Ansökan lämnas via e-post till e.o.rosenbergs@telia.com och för innevarande år önskar vi
ansökan senast 31 oktober 2022.
Styrelsen avser utse stipendiater före årsskiftet innevarande år med likartat förfarande
kommande år.
Kriterier för utbetalning:
• Uppvisat bevis för fullföljd godkänd utbildning
• Redovisad och verifierad kostnad
• Maxbeloppet är 30 000 SEK
• Utbetalning sker via banköverföring

Hälsningar
Styrelsen E.O. Rosenbergs Minnesfond