Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Håll dig i flygtrim – förresten, vad har du för telefonnummer…?

Publicerad: 12 oktober, 2021 av Emilie Larsson

Proficiency är ett känt begrepp för alla piloter, och innebörden är att ha färdighet, skicklighet och kapacitet att simultant utföra ett antal uppgifter. Vid den kalenderbundna kontrollflygning (PC) som alla piloter måste genomgå är det instruktörens uppgift att både träna och pröva pilotens förmåga, och det sker vanligtvis genom att under flygningens gång öka såväl kvantitet som komplexitet på de uppgifter och moment som skall utföras.

I normala fall brukar det gå bra de första 30 minuterna, men när man närmar sig 40 – 45 minuter så kommer de första misstagen, och det beror oftast på att antalet uppgifter blev alltför många eller att några få uppgifter av komplicerad art blev övermäktiga. När 50 – 60 minuter har gått kan det räcka med enkla moment såsom de klassiska blandning, förvärme, pump, tank, klaff, etc. för att kapaciteten skall slå i tak. Och det är nu när piloten har som mest att göra som jag ber om dennes telefonnummer, eller att de svarar på några enkla frågor baserade på 9:ans multiplikationstabell. De flesta blir överraskade över hur lätt de lät sig kollras bort av banala arbetsuppgifter samt hur kapaciteten helt enkelt inte räckte till. Tur att vi var 2 i maskinen just då.

Såhär års är det många som flyger mörker väl medvetna om att det var länge sedan sist, eller ger sig ut i marginella förhållanden och flyger mot, eller i sämre väder med dålig sikt. Då är det lätt hänt att kapaciteten tar slut med pilot error som följd. Vissa piloter inser detta, och hör faktiskt av sig med propån ”jag känner mig lite rostig, så har du lust att hänga med en sväng”. Heder åt sådant beteende – det är airmanship.

Glöm aldrig att vi rör oss i en oförlåtande miljö, och när uppgifterna blir alltför många eller alltför svåra så kan konsekvenserna bli ödesdigra, och detta trots att alla behörigheter är på plats. Låt oss vara ödmjuka och ägna oss åt egenkontroll och inse att ”behörig att utföra flygningen” inte är detsamma som att vara proficient.

Ovan medskick kommer från vår tidigare ledamot Sven E Andersson från Sjöbo flygklubb och tillika CRI