Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Så många bränder upptäckte de skogsbrandsbevakande flygen under 2021 – väl kämpat!

Publicerad: 15 oktober, 2021 av Emilie Larsson

Under 2021 upptäckte flygen för skogsbrandsbevakning i Sverige 74 bränder i skog och mark.

Totalt arbetade klubbarna 3 450 timmar i luften och upptäckte 74 bränder. Det kan jämföras med 2020, då upptäckte klubbflyget 94 bränder och sammanlagd flygtid var då 5 151 timmar.

– Skogsbrandsbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten. De fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka och larma om bränder men också att kunna bidra i operativt arbete genom att vägleda insatspersonalen på marken. Det är något som kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig eller när körtiden för räddningstjänsten är lång, säger Rickard Hansen på MSB.

En viktig funktion eller förstärkning för kommunal räddningstjänst är flygande resurser. Det handlar då om:

  • Skogsbrandsbevakning med flyg, vilket utförs av flygklubbarna
  • helikoptrar för brandbekämpning,
  • mindre skopande flygplan för brandbekämpning.

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig, vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även vägleda räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

Väl kämpat säger vi på kansliet – era insatser kan inte nog uppskattas!

Läs hela artikeln HÄR