Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Svar på en enkät från Transportstyrelsen om säkerhetskultur inom allmänflyget

Publicerad: 6 december, 2021 av Emilie Larsson

För Transportstyrelsen är det viktigt att främja en god säkerhetskultur för att kunna uppnå och bevara en hög flygsäkerhet inom allmänflyget. Nedan finns därför en länk till en enkät som riktar sig till dig som är medlem i KSAK. Enkäten handlar om hur du upplever säkerhetskulturen inom din flygklubb kopplat till hur ni arbetar med flygsäkerhet. Dina åsikter är viktiga för oss och utgör ett värdefullt underlag till Transportstyrelsens och KSAKs gemensamma arbete med att främja en god säkerhetskultur inom allmänflyget. Dina svar är helt anonyma. Svaren kommer enbart att sammanställas på gruppnivå där det inte går att spåra svaren till enskilda individer. Enkäten är fortsatt öppen för dina svar och tar ca 10 minuter.

Länk till enkäten

Vi som skickat ut enkäten arbetar inom Transportstyrelsens kompetenscentrum för Human Factors och Människa, Teknik, Organisation och kan vid behov nås via e-postadressen nedan.

Tack på förhand för dina svar!

Med vänlig hälsning

Transportstyrelsen

KCHFMTO@transportstyrelsen.se