Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Anmäl dig till Flyginstruktörskursen 2022

Publicerad: 8 december, 2021 av Emilie Larsson

KSAK Motorflygförbund driver Sveriges UL-flygskola genom 40 anslutna klubbar. För att möta efterfrågan av nya elever, behövs ytterligare UL-instruktörer på flera håll i landet. Anmälan är öppen för aspiranter till Flyginstruktörskurs, FIK för UL certifikat. Utbildningen genomförs på Ålleberg, 14-29 maj 2022. Utbildningen sker under 14 sammanhängande dagar.

Alla kandidater och lärare bor i lägret vid flygplatsen För dig som ska delta i kursen gäller följande:

• Du ska ha minst 200 motorflygtimmar
• Minst 50 timmar i UL-flygmaskiner av den klass du avser skola (A, B eller gyrokopter)
• Du får väga max 85 kg
• Du skaffar intyg från klubben där du vill undervisa som intygar att det finns ett behov av instruktörer och att du bedöms vara lämpad som flyglärare
• Du gör en PC för en UL-lärare utsedd av chefsinstruktören

Skicka ett mejl till Skolchefen: christer@ksak.se där du berättar
varför du vill bli flyglärare och bifoga ditt CV med en sammanställning över din flygerfarenhet.
Anmäl dig senast den 31 januari 2022.

När vi har granskat din ansökan, kallas du till ett uttagningstest på KSAKs kansli i Stockholm. Du
kommer bland annat att få visa prov på dina kunskaper i de flygteoretiska ämnena, så kom väl påläst!
Kursavgiften är 49 500 kronor inklusive mat, boende och flygning. Mejla din ansökan till skolchefen: christer@ksak.se

Välkommen!