Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

324 saknade luftfartyg i Sverige förra året.

Publicerad: 29 mars, 2022 av Carin Lindström

År 2021 öppnades det 324 räddningsärenden då färdplaner inte blivit avslutade inom 30 minuter efter angiven estimerad landningstid.

Inte vid något tillfälle visade det sig att någon varit i nöd utan anledningen till att färdplanen inte blivit avslutad var antingen glömska hos piloten/flygledaren eller missförstånd mellan pilot och flygtrafikledning.

Sjö- och flygräddningscentralen vill återigen påminna om vikten av att hantera färdplanen på rätt sätt. Här följer några allmänna råd:

  • Om färdvägen förändras under flygningen, tänk på att justera din flygtid (EET i färdplanen) via ATS så den beräknade landningstiden blir korrekt.
  • Larm till JRCC från ATS sker alltid 30 minuter efter beräknad landningstid om inte färdplanen blivit avslutad (DEP+EET+30 min = LARM!)
  • Om ingen kontakt med PIC kan etableras larmas omedelbart räddningsenheter ut för sök.
  • Undvik att avsluta färdplanen i luften om det inte finns personer på marken som kan larma vid ett eventuellt haveri under landningsfasen.
  • Om du avser att flyga VFR i okontrollerad luft är färdplanen en viktig pusselbit, framför allt i områden med dålig radarteckning.

Vänligen notera att Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Information delgiven av:
Fredrik Hermansson
Flygräddningsledare
JRCC Sjö- och flygräddningscentralen
fredrik.hermansson@sjofartsverket.se