Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Bränsle har alltid varit och kommer fortsatt att vara en viktig fråga för oss som flyger.

Publicerad: 2 juni, 2022 av Carin Lindström

Nu mer än någonsin. Vi har återigen fokus på vårt flygbränsle och kommer att återkomma i fråga. Undertiden kommer här en omvärldsbevakning.

”Ett viktigt ämne på AERO var utvecklingen kring vårt flygbränsle. En uppdatering gavs om GAMI-bränsle. Att användningen av blyad flygbränsle kommer fasas ut är helt klart. Men det kommer förmodligen orsaka stora problem för tillverkarna av traditionella motorer och flygplan. TEL står för Tetraethyllead, en tillsats (blyad) till Avgas. TEL har nu officiellt lagts till listan över ämnen som kräver tillstånd i Europa. Se denna länk om du vill veta mer om det. Det senaste möjliga datumet för en ansökan om att fortsätta importen till EU och tillhandahållandet av ren TEL för inblandning i Avgas 100LL inom EU är den 1 november 2023. Slutdatumet för TEL-import och -blandning, om ingen sådan auktorisering kommer att beviljas, är den 1 maj 2025″

Nytt från AVweb, ett oberoende forum som bevakar intressefrågor för GA, kring G100UL se till; https://www.avweb.com/insider/faa-continues-to-stall-on-g100ul/ 

Som sagt, vi har att göra och återkommer i fråga.