Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Brandflygbesättningarna levererade 2022!

Publicerad: 5 oktober, 2022 av Carin Lindström

Nu är årets skogsbrandsbevakningssäsong summerad. Sammantaget flög 43 flygklubbar på 30 slingor i 14 län skogsbrandsbevakningen på KSAK:s tillstånd av Transportstyrelsen. Där till tillkommer FFK:s och de kommersiella operatörers skogsbrandsbevakning.

Brandflygklubbarna har rapporterat drygt 2 450 flygtimmar med närmare 1 000 uppdrag och besättningarna har upptäckt fler än 80 bränder. Vi har fått drygt 60 avvikelserapporter som mestadels handlar om Rakelproblem och avbrutna uppdrag på grund av väderförhållanden. Vi noterar att klubbarna har ett dryga 80-talet flygplan som används i skogsbrandsbevakningsuppdragen. Därmed har brandflyget flugit något mindre under 2022 jämfört med tidigare år. Vi uppskattar att länsstyrelserna har varit välvilligt inställda på att acceptera förhöjd ersättning till klubbarna p.g.a. höjda bränslepriser orsakat av kriget i Ukraina med efterföljande energikriser.

MSB rapporterar att under 2022 upptäckte de svenska flygen för skogsbrandsbevakning inte mindre än 105 bränder i skog och mark. Skogsbrandsbevakning med flyg är en viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, särskilt i glesbygd. Sammanlagt hade dessa flygplan 3441 timmar i luften under årets skogsbrandssäsong. Här finner du hela MSB:s rapport. Vårt viktiga uppdrag kommer ibland i skymundan när de flesta fokuserar på att släcka bränderna men inte denna gång, tack MSB.

TS avtal för Flygsäkerhetsmässiga villkor och den tidigare nämnd överklagad klausul för kommersiella operatörer är nu avklarad av Linköpings Förvaltningsrätt som delgett ett domslut. Domen föll väl ut för flygklubbarnas räkning då vi har fått rätt i att TS inte kan agera i frågor, konkurrensklausul, som berör LOU (lagen om offentlig upphandling). Dock är ärendet inte stängt varför förändringar kan komma att beslutas utifrån TS synpunkter.

Kort och gott skogsbrandsbevakning behövs och det är ni brandflygare som gör skillnad!