Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Läs rapporten om Svenska flygplatser som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet presenterade 16 februari

Publicerad: 17 februari, 2023 av Ann Swedberg

Nu har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet släpp den behövda och viktiga rapporten om våra flygplatser.

Vi allesammans, allmänflygorganisation, flygklubbar och medborgare har rätt att lämna remiss på rapporten senast 23 maj 2023. Självklart kommer KSAK att svara.

Möjligt att vi kan förmoda att vi har ett öppet fönster där politikerna ser mer positivt på flygplatser under de närmaste 3,5 åren. Därav behöver vi nu samla kraft till bevarandet av vår infrastruktur då det finns gehör hos beslutsfattare.

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 23 maj 2023. Svaren bör lämnas per e-post till li.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
li.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer LI2023/01786 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.