Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

E.O. Rosenbergs Minnesfond

Publicerad: 23 februari, 2023 av Ann Swedberg

Unga flygare kan ansöka om stöd

Bakgrund
Eve Rosenberg från Österlen i Skåne var mycket engagerad i försvarsfrågor, dels som
anställd vid regementet i Ystad dels som aktiv i Hemvärnet. Redan i unga år blev han
intresserad av flyg, och han sågs ofta vid den flygskola som under 1930-talet verkade vid
Hammars Backar öster om Ystad. Flygintresset ledde till att han vid sin bortgång 2013
testamenterade sin kvarlåtenskap till en stiftelse, E.O. Rosenbergs Minnesfond, ur vilken
”unga människor som visat intresse och fallenhet för aviatik” kan söka stöd.

Syfte och ändamål
Eve Rosenbergs önskan var att ungdomar skulle ges möjlighet att täcka delar av kostnaden
för sin utbildning. Det är förknippat med förpliktelser såsom genuint och långsiktigt intresse
för flygning, oförvitlighet, gott kamratskap samt medlemskap och engagemang i en
flygklubb. Stödet är tillgängligt för såväl segel- som motorflyg, och täcker både
grundutbildning och vidareutbildning.

Ansökan
Stiftelsen är öppen för ansökningarna för 2023, och all korrespondens sker digitalt.
Kriterierna framgår nedan och finns dessutom tillgängliga på KSAK’s och Segelflygförbundets
respektive webbplatser.

Kriterier för stipendiet
Stipendiet kan sökas för såväl grundutbildning som vidareutbildning inom segel- och
motorflyg. Alla kan ansöka om stipendium och sedan är det upp till styrelsen att besluta om vilka stipendiaterna blir, enligt Eve Rosenbergs intentioner.

I ansökan skall framgå:

  • Fullständigt namn samt personnummer
  • Bostadsadress och mantalsskrivningsort
  • Avsedd utbildning
  • Klubbanslutning
  • 2 referenter som kan styrka sökandes oförvitlighet och lämplighet
  • Sökandes egna tankar och ambitioner med flygandet

Ansökningsprocess
Ansökan lämnas via e-post till e.o.rosenbergs@telia.com och för innevarande år önskar vi
ansökan senast 31 oktober 2023. Styrelsen avser utse stipendiater före årsskiftet.

Kriterier för utbetalning:

  • Uppvisat bevis på fullföljd godkänd utbildning
  • Redovisad och verifierad kostnad
  • Bidrag kan beviljas upp till 30 000 SEK
  • Utbetalning sker via banköverföring

Styrelsen E.O. Rosenbergs Minnesfond