Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Bidragstips från Svenska Flygsportförbundet

Publicerad: 11 maj, 2023 av Ann Swedberg

Verksamhetsstöd 65+
Senast den 30 april kan man som idrottsförening söka verksamhetsstöd för 65+ från RF via idrottsmedel i IdrottOnLine. I skrivande stund har 22 flygsportföreningar sökt. Bidraget är på 3 000 kr. Inte så mycket, men söker ni inte detta verksamhetsstöd kommer ni ha svårt att ta del av projektbidragen för denna verksamhet de kommande åren. Så passa på att visa intresse.
https://www.rf.se/bidrag-och-stod/bidrag/fler-aldre-i-rorelse

Bidrag till rekrytering
Inom återstartsstöd (din förening behöver inte ha drabbats av nedgång under pandemin för att få söka dessa bidrag utan alla har den rätten) kan din förening söka medel kring rekryteringsaktiviteter. Flygsport har 1,2 mkr att dela ut till er föreningar. Ansökan görs i IdrottOnLine idrottsmedel. Alla flygsportföreningar har möjlighet att söka om 10 000 kr, är föreningen dessutom LOK-redovisande får ni söka om 30 000 kr. Läs mer på vår hemsida https://flygsport.se/bidrag/aterstartsstod

Hippoly ett styrelseverktyg
Flygsport har gått in i ett samarbete med göteborgsföretaget Hippoly vilket gör att ni som flygsportförening, distrikt eller grenförbund har möjlighet att gratis använda Hippoly för att effektivisera ert styrelsearbete. Läs mer https://flygsport.se/bidrag/hippoly

Techsoup
Genom TechSoup erbjuds idrottsföreningar gratis eller väldigt prisvärda licenser och tjänster från många av de största IT-leverantörerna. Exempelvis kan idrottsföreningar få tillgång till 10 gratis licenser av Microsoft 365 Business (Innehållande Windows, Officepaket och Teams med mera) samt gratis Office 365-licenser.
https://www.techsoup.se/content/digitala-tj%C3%A4nster-till-din-idrottsf%C3%B6rening

SISU- och LOK-redovisning

Missa inte att SISU- och LOK-redovisa föreningens verksamhet
https://flygsport.se/bidrag/sisu-idrottsutbildarna
https://flygsport.se/bidrag/lok-stod

Ny styrelseorförande och nya stadgar

På vår förbundsstämma den 25:e mars valdes Tina Acketoft till ny styrelseordförande och nya stadgar klubbades. Läs mer
https://flygsport.se/nyheter/nyheter/2023-03-26-tina-ny-forbundsordforande-och-vi-har-nya-stadgar