Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Status i projektet – Etablera solcellspark på flygplatsen

Publicerad: 11 maj, 2023 av Ann Swedberg

”Hej,

Vi på Fortum vill återigen tacka er för era positiva svar kring möjligt samarbete med oss avseende etablering av solel och energilagring på era flygplatser.

Vi kan med glädje konstatera att intresset varit mycket stort och vi har fått flera intressanta svar på vår förfrågan. Vi fortsätter utvärdera svaren och arbetar stegvis framåt i processen.

Med några av de klubbar som inkommit med intresseanmälan har vi kommit igång med konkreta diskussioner om de möjligheter vi ser för just den flygplatsen eller flygfältet. På grund av det stora intresset har vi inte hunnit återkoppla till alla som anmält intresse, men vi kommer att arbeta kontinuerligt med att etablera kontakt för vidare dialog.

För Fortum är denna satsning mycket viktig och spelar en stor roll i förverkligandet av vår strategi – att ge kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans. Det är tillsammans med er som detta kan bli möjligt och vi vill därför återigen uttrycka vår tacksamhet för det visade intresset för samarbete.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor kring arbetet.

På återhörande!”